Добро пожаловать на портал ЖНАЕУ ONлайн!

У нас вы найдете много полезной и экслюзивной информации. Анонсы, юмор, общение, знакомства, провокационные события. Это только часть всего, чем мы готовы поделиться с Вами!

Для того, чтобы видеть темы, анонсы, скандальные новости просим зарегистрироваться. Данная процедура являеться обязательно в виду предотвращения незаконных операций и распостранения СПАМа!!!

Регистрация займет всего несколько минут.
Желаем приятного пребывания на нашем портале!!!

С уважением Администрация

Факультет механізації сільського господарства

Перейти вниз

Факультет механізації сільського господарства  Empty Факультет механізації сільського господарства

Сообщение автор Djmuzhik в Ср 9 Фев - 16:05

Факультет механізації сільського господарства  F_mech_emblema

Факультет створено в 1986 році. Основну роботу з створення факультету проведено кандидатами технічних наук, доцентами С.Й. Корсаком та С.Ф. Кучеровим. В період 1986...1989 років обов’язки декана виконував доц. С.Й. Корсак

Першим деканом факультету у 1989 році було обрано кандидата сільськогосподарських наук Л.К. Томашевського, який очолював факультет до 2002 року. В 1994 році розпочата підготовка ОКР “Бакалавр” за професійним спрямуванням – механізація сільського господарства, а в 2000 році відкрито заочне відділення.

З 2003 року деканом факультету працює доцент, кандидат технічних наук О.Ю. Романишин. Заступниками декана працюють доценти, кандидати технічних наук Г.П. Водяницький (з 1991 року), В.М. Патсаєв та В.З. Докуніхін

В різні роки на факультеті працювали і працюють Г.П. Водяницький, П.М. Горкуша, В.З. Докуніхін, С.Й. Корсак, С.Ф. Кучеров, А.С. Лімонт, Л.В. Лось, В.А. Мамчур, М.В. Мельник Р.М. Мерцедін, О.Ю. Романишин, Л.К. Томашевський та Б.А. Шелудченко. Вони приймають активну участь в удосконаленні індустріальних технологічних процесів сільськогосподарського виробництва, надають значну практичну допомогу виробництву, є відомими фахівцями. Ці спеціалісти є гордістю факультету.

Перший випуск інженерів-механіків у 1991 році складав 21 чоловік, а в 1999 році було підготовлено вже 90 інженерів-механіків. З 1991 року по 2002 з відзнакою закінчили факультет 15 чоловік, двоє випускників захистили кандидатські дисертації.

В даний період часу факультет здійснює підготовку фахівців за четвертим (найвищим) рівнем акредитації для чого має відповідну навчально-наукову базу та кадровий потенціал.


Короткі відомості про факультет

В даний час на факультеті навчається понад 750 студентів, з яких 300 заочно. План прийому на стаціонарне навчання складає 120 чоловік. Підготовка фахівців здійснюється за трьома спеціалізаціями: механізація рослинництва, механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, технічний сервіс. До складу факультету входять п’ять кафедр: механізації тваринництва, механізації землеробства, машиновикористання, загальнотехнічних дисциплін, технічного сервісу та інженерної екології.

Навчальний процес проводиться на основі типового навчального плану, розробленого з урахуванням досвіду вітчизняних та зарубіжних вузів. Факультет забезпечує безперервну інженерну та екологічну освіту, в процесі навчання у студентів формуються знання та вміння для вирішення загальних та конкретних інженерних і екологічних проблем. Вивчаються реальні технічні системи та виробничі ситуації, для проведення занять запрошуються провідні вчені вузів та науково-дослідних установ, спеціалісти виробництва. Функціонує сучасний спеціалізований комп’ютерний клас. Студенти проходять стажування за кордоном. Під час навчання студенти отримують знання та навички з робітничих професій: слюсаря-складальника, токаря, електрогазо-зварювальника, тракториста-машиніста широкого профілю, водія автомобіля категорій В, С.

В 1993 році розпочато підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру. Захищено докторську дисертацію Л.В. Лосем, кандидатські дисертації Б.А. Шелудченком, О.Ю. Романишиним, В.А. Мамчуром, В.І. Котковим, П.М. Забродським, В.О. Шубенком. З числа випускників факультету в університеті працюють В.І. Котков, В.М. Боровський, О.Є. Поліщук, В.Р. Білецький, А.М. Климчук, В.О. Сичевський, С.Б. Чичелюк, В.О. Шубенко, С.М. Кухарець, В.В. Тимків, В.М. Копійчук, А.О. Ковальчук та інші.

Кафедра механізації землеробства

Заснована у 1930 році. До 1989 року називалась кафедрою механізації та електрифікації сільського господарства. З її складу виділено кафедру механізації тваринництва та кафедру тракторів, автомобілів і ремонту машин. У 1989 році кафедру перейменовано на кафедру експлуатації машинно-тракторного парку та сільськогосподарських машин, а у 1993 році в зв’язку зі зміною структури факультету вона отримала назву “Кафедра механізації землеробства”.

З 1931 по 1970 рік кафедру очолював професор Є.О. Михайленко, крім завідування кафедрою, він працював проректором з навчальної роботи. Під його керівництвом підготовлено 14 кандидатських дисертацій. За свою працю нагороджений орденами СРСР та Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР. У 1971- 1973 роках кафедрою завідував старший викладач І.О. Гіренко З 1973 по 1985 рік та з 1993 по 2002 кафедрою завідував доцент Л.К. Томашевський. З 1986 по 1993 рік кафедру очолював доцент С.Й. Корсак. В 2002 році кафедру очолив доцент В.А. Мамчур.

На кафедрі читаються такі дисципліни: сільськогосподарські та меліоративні машини (описовий та розрахунковий курси), гідропривод сільськогосподарської техніки, система “машина-поле”, механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів, основи механізації і автоматизації сільськогосподарського виробництва.

У розпорядженні співробітників кафедри – парк достатньої кількості машин, які використовуються у сільському господарстві. Лабораторії кафедри обладнано машинами, моделями, розрізами агрегатів та робочих органів машин, навчальними стендами, плакатами. Забезпеченість навчальною та методичною літературою дає змогу проводити заняття ланками у складі 3-4 студентів.

Наукові пошуки співробітників кафедри спрямовані на розробку нових робочих органів сільськогосподарських машин, удосконалення технологій вирощування та збирання зернових, цукрових буряків, льону, картоплі, на застосування мінеральних добрив та засобів захисту рослин.

Наукові розробки Є.О. Михайленка, Р.М. Мерцедіна, І.О. Гіренка, Л.К. Томашевського, С.Й. Корсака, В.О. Шубенка неодноразово відзначалися срібними і бронзовими медалями та дипломами різноманітних виставок СРСР та України. За час існування кафедри її співробітниками отримано понад 30 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.

У різний час на кафедрі працювали доценти І.Н. Найда, Р.М. Мерцедін, С.Й. Корсак, М.В. Мельник, Л.К. Томашевський, старші викладачі П.О. Нечипоренко, В.О. Федосєєв, М.О. Бондарчук, В.Г. Романько, асистент Т.Р. Поліщук, навчальні майстри І.Є. Аксьонов, А.А. Говорадло, М.М. Сюравчик, П.С. Заплетнюк, Л.В. Цвіон, В.В. Абросімов, В.С. Лотиш, Т.А. Северенчук, І.М. Сидоренко, П. Лагода, О.П. Мойсеєнко, В.Л. Бондарчук, О.В. Левківський.

Викладачі кафедри проводять лекції, лабораторно-практичні та семінарські заняття на факультеті механізації сільського господарства, агрономічному, менеджменту, економічному. Лекційні аудиторії мають загальну площу 312м2, лабораторії – 297м2, підсобні приміщення – 66 м2, кількість посадочних місць розраховано на 330 студентів

В даний час на кафедрі працюють доценти: к.т.н Мамчур В.А., к.т.н. Романишин О.Ю., к.т.н. Шубенко В.О.; асистенти: Романишина С.А. Білецький В.Р., Климчук А.М.; навчальні майстри Копійчук В.М. та Кирилюк І.Ф.

Щорічно проводиться навчальна і виробнича практика зі студентами факультету механізації сільського господарства на базі навчально-дослідного господарства “Україна”. Студенти під керівництвом викладачів, майстрів виробничого навчання під час проходження практики приймають участь у заготівлі кормів, обробітку ґрунту, підготовці техніки до жнив, догляду за тваринами, будівництві. Укладено договір про співпрацю між фермерським господарством “Сонячний пагорб” с. Левків, Житомирського району. Філіал кафедри відкрито в інституті “Сільського господарства Полісся”.

Кафедра механізації тваринництва

Кафедра механізації тваринництва створена в грудні 1984 року. З дня її заснування її очолює кандидат технічних наук Водяницький Г.П.

Свого часу на кафедрі працювали відомі фахівці, кваліфіковані викладачі, доценти, кандидати наук: Горуша П.М., Пащенко Е.І., Кондратенко Б.Д., Самотокіна А.Г.; асистенти Медведський О.В. та Соколовський Ю.В.; лаборанти та майстри виробничого навчання Садовніков Б.В., Кірсанова С.В., Дусс Г.К., Боброва І.В., Решетнік П.О., Якимець В.І., Дегтеренко Б.В., Зорін Б.М.

В даний час на кафедрі працюють: д.т.н., проф. Ревенко І.І., к.т.н., доц. Водяницький Г.П., к.т.н. Мирончук Ю.А., ст. викладачі Коновалов О.В та Дідик А.С., асистенти Чичилюк С.Б. та Тимків В.В. Формування матеріально-технічної бази на науковій основі забезпечують Горкуша А.М., Ковалик О.М., Нездвецька І.В., Легенчук О.В.

Викладачі забезпечують вивчення таких дисциплін: машини і обладнання у тваринництві, машиновикористання в тваринництві, аналіз технологічних систем, основи технічної творчості, вступ до спеціальності, основи патентознавства, основи будівельної справи, електротехніка, електрообладнання та засоби автоматизації, теплотехніка і використання тепла, технологія і обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, механізація виробничих процесів у тваринництві та механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва”.

Щороку на кафедрі виконується до 30 дипломних проектів (30% всіх проектів). На кафедрі функціонують лабораторії, загальною площею 490м2 на 150 місць, оснащені сучасною технікою та вимірювальною апаратурою. Кафедра має філії в учгоспі “Україна”, Ват “Житомирпромтехніка” та СТОВ “Старосолотвинська птахофабрика”, де студенти проходять практику.

На кафедрі виконуються актуальні наукові дослідження, які вирішують такі задачі: розробка методики проектування технологічних систем, проектування малогабаритної техніки, атестація і удосконалення робочих місць в кормоприготувальних підприємствах, дослідження шляхів адаптації доїльних установок до молочного стада. За минулий період С.Б. Чичелюком підготовано до захисту кандидатську дисертацію, а Медведський О.В., Соколовський Ю.В. та Тимків В.В. навчаються в аспірантурі ДАУ. Працюють науково-студентські гуртки “Зоотехноз”, “Елеватор” та “Електротехнологія”. Викладачами кафедри отримано близько 10 патентів та свідоцтв на винаходи.

Кафедра загальнотехнічних дисциплін

У зв’язку з відкриттям факультету механізації сільського господарства на базі кафедри фізики та вищої математики в 1988 році було створено кафедру вищої математики та загальнотехнічних дисциплін, яку очолив к.т.н. Кучеров С.Ф. В жовтні 1995 року на її базі було створено кафедру вищої математики, яку очолив к.т.н. Фомін М.П. і кафедру загальнотехнчних дисциплін, завідувачем якої було обрано Кучерова С.Ф.

На сьогоднішній день до складу кафедри входять: д.т.н, проф., заслужений діяч науки та техніки Л.В.Лось; кандидати технічних наук, доценти В.М. Патсаєв, П.М. Забродський, А.А. Пінкін, к.ф.-м.н. Ф.І. Борисов, ст. викладач В.А. Вознюков, асистент С.М. Кухарець, зав. лабораторіями А.З. Прозеба, майстер виробничого навчання А.О. Нікитюк, ст. лаборант Н.К. Морозова.
Викладачі забезпечують навчальний процес з таких дисциплін: нарисна геометрія, комп’ютерна графіка, теоретична механіка, теорія механізмів і машин, механіка матеріалів та конструкцій, деталі машин та основи конструювання, підйомно-транспортні машини, фізика, біофізика, фізика з основами біофізики.

Для організації навчального процесу кафедра має лекційну аудиторію, лабораторії фізики, механіки матеріалів, деталей машин і ПТМ, теорії машин і механізмів обладнані сучасними приладами та установками. При кафедрі функціонують механічні майстерні.

За час існування кафедри її співробітниками було отримано 23 авторських свідоцтва на винаходи, чотири патенти, опубліковано 3 монографії. Понад 10 років працює студентське конструкторське бюро (керівник д.т.н., проф. Лось Л.В.), де було розроблено ряд сільськогосподарських знарядь для присадибних ділянок та фермерських господарств, ведуться розробки сучасного екологічно-чистого газогенераторного двигуна.

Створено філії кафедри на ВАТ “Житомирський завод “Агромаш” та ВАТ “Електровимірювач”

Необхідно відзначити, що на кафедрі є діюча розривна машина, яка може бути використана для випробовування на міцність різноманітних матеріалів в т.ч. полімерів.

Кафедра машиновикористання

Кафедра машиновикористання заснована у вересні 1993 року, її очолив доц. С.Й. Корсак.

Студенти на кафедрі вивчають такі дисципліни: трактори і автомобілі, машиновикористання у рослинництві, проектування технологічних процесів у рослинництві, аналіз технологічних процесів, інженерний менеджмент, підготовка трактористів-машиністів, підготовка водіїв транспортних засобів, основи керування сільськогосподарською технікою.

Склад кафедри: С.Й. Корсак (зав. кофедрою, доцент, к.т.н.), А.С. Лімонт (доцент, к.т.н.), М.В. Мельник (доцент, к.т.н.), асистенти О.С. Поліщук, В.О. Сичевський та А.О. Ковальчук, зав. лабораторіями О.С. Олексюк, майстри виробничого навчання О.М. Кадошнікова, І.А. Копчинський, В.М. Прут.

Лабораторні і практичні заняття проводяться в навчально-лабораторному корпусі (Левківка) в дев’яти лабораторіях: колісних тракторів, електрообладнання, випробування ДВЗ, діагностування тракторів, гусеничних тракторів, автомобілів, правил дорожнього руху, технічного обслуговування, машиновикористання. Загальна площа приміщень 653м2, кількість посадочних місць – 184. Лабораторії повністю укомплектовані стендами, розрізами, механізмами, сучасними тракторами (6 марок тракторів) та автомобілями (5 марок автомобілів).

На кафедрі розроблено комп’ютерну програму “Планування технічного обслуговування тракторів”, яка входить в перелік прикладних програм типової програми з дисципліни “Машиновикористання в землеробстві”.

В наукових доробках кафедри є готові до впровадження у виробництво енергозберігаючі технології вирощування та збирання льону-довгунця, кормових буряків, а також конструкція сошника для смугового посіву зернобобових культур та льону-довгунця. Використовуючи технологічне обладнання лабораторії випробовування двигунів при кафедрі створена дільниця по ремонту дизельної паливної апаратури.

В 2001 році отримано ліцензію на право професійної підготовки студентів з професії водіїв автомобілів категорій “В” і “С”

Кафедра технічного сервісу та інженерної екології

Кафедра створена в 1993 році в результаті реорганізації кафедри “Трактори, автомобілі і ремонт машин”. Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент В.П. Дубровський. На кафедрі в час її створення працювали к.т.н. В.З. Докуніхін, ст. викладач М.М. Можаровський, асистенти Боровський В.М. та Котков В.І., завідувач лабораторіями О.І. Ревка, майстер виробничого навчання В.Я. Артемчук. В різні часи на кафедрі також працювали О.А. Лудченко (професор, автор понад 20 підручників і навчальних посібників з ремонту і ТО), аситенти А.Г. Павленко, С.Б. Чичелюк та О.В. Іванов, майстри В.Я. Артемчук та О.М. Дмитрук, ст. лаборанти Л.Л. Сарнавська та Л.Я. Сталідзанс.

Кафедра має філії у військовій частині А1576 “Танкоремонтний завод”, ВАТ “Житомирська райагропромтехніка”, в АТ “Агротепломаш” та в Житомирському центрі “Облагростандарт”.

Навчальний процес забезпечують: В.З. Докуніхін (к.т.н, доц., зав. кафедрою, автор 6 книг), М.М. Можаровський (ст. викладач), В.С. Бурдейний (к.т.н., доц.), С.Г. Бутенко (к.т.н., доц.), В.К. Палійчук (к.т.н., доц.), В.М. Боровський (асистент), О.І. Ревка (зав. лабораторіями), М.А. Савченко (майстер виробничого навчання), О.Ю Сядро (ст. лаборант).

Дисципліни кафедри: технологія ремонту машин, засоби механізації технічного сервісу, організація, планування і проектування ремонтних підприємств, надійність сільськогосподарської техніки, ремонт сільськогосподарської техніки, матеріалознавство і технологія конструктивних матеріалів, взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання, паливно-мастильні матеріали, інженерний менеджмент технічного сервісу, інженерна екологія, підготовка електрозварювальників, підготовка токарів, підготовка слюсарів-ремонтників.

Кафедра має лабораторії, оснащенні необхідним сучасним обладнанням: ремонту с.г. техніки, надійності с.г. техніки, технології конструкційних матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, ВСТВ, холодної обробки металів, гарячої обробки металів, ремонту автотракторного обладнання, ремонту двигунів та трансмісії, шліфування відновлюваних деталей.

Основні напрямки наукової роботи кафедри: розробка науково-обґрунтованої стратегії організації технічного сервісу та ремонту вантажних автомобілів, розробка рекомендацій з підвищення експлуатаційної надійності і екологічної безпечності сільськогосподарської техніки, удосконалення існуючого ремонтно-технологічного обладнання. Отримано ряд авторських свідоцтв та два патенти України на винаходи.

З метою активізації науково-дослідної роботи студентів і популяризації студентських наукових розробок у 1997 році створено постійно діючу виставку технічної творчості студентів (ДАУ, центральний корпус, 3-й поверх). На кафедрі працює два наукових гуртки.

Ініціативна проблемна лабораторія екосистемних досліджень та аграрної механіки

На факультеті механізації сільського господарства, спільно з екологічним факультетом ДАУ та агротехнологічним коледжем (м.Житомир), створено ініціативну проблемну лабораторію екосистемних досліджень та аграрної механіки, яку очолює кандидат технічних наук, в.о. професора Б.А. Шелудчено. В роботі лабораторії беруть участь: ректор універститу А.С. Малиновський, декан факультету механізації сільського господарства О.Ю. Романишин, декан екологічного факультету Б.В. Борисюк, доценти к.т.н. С.Ф. Кучеров, к.т.н. М.П. Фомін, к.т.н. В.І. Котков, к.т.н. П.М. Забродський ст. викладч. к.т.н. В.О. Шубенко, асистенти С.М. Кухарець, В.Р. Білецький, А.М. Климчук, аспіранти А.О. Ковальчук, М.М. Дітківьский, викладачі та студенти агроколеджу, студенти факультету механізації сільського господарства та екологічного факультету.

В лабораторії під керівництвом Б.А. Шелудченка було підготовано і захищено на відповідних спеціалізованих радах ряд дисертаційних робіт:

в 1997 році Забродський П.М. захистив дисертацію кандидата технічних наук на тему: “Обґрунтування процесу роботи і параметрів дискових робочих органів ґрунтообробних знарядь”;

в 1998 році Котков В.І. захистив дисертацію кандидата технічних наук на тему: “Обґрунтування процесу роботи та параметрів робочого органу для обробітку ґрунту в міжряддях хмільників”

в 2002 році Шубенко В.О. захистив дисертацію кандидата технічних наук на тему: “Обґрунтування процесу роботи та параметрів кільцевого робочого органу дискової борони”.

Асистенти С.М. Кухарець та В.Р. Білецький подали свої дисертаційні роботи в спеціалізовані ради по захисту кандидатських дисертацій.

В лабораторії створено на базі (з високим рівнем уніфікації) борін БДН-1,8;
БДВ-3; БДВ-7 комбіновану ротаційну ґрунтообробну машину з швидкозмінними модулями робочих органів (робочі органи типу: стандартний, вирізний, ротаційно-лопатевий, зірочка). Знаряддя призначено для комбінованого основного та передпосівного обробітків ґрунту. Запобігає розвитку ерозійних процесів. Машина пройшла виробничо дослідну перевірку, дозволяє підвищити на 8-20% якість обробітку за основними агротехнологічними показниками.

Серед інших розробок можна відмітити такі:

технологію хіміко-біологічного знезаражування органо-мінеральних сумішей-меліорантів з підвищеними рівнями екологічної безпеки, яка передбачається застосування хіміко-термічного знезаражування по бактеріологічних, гельмінтних та інших показниках;

модернізовані рушії трактора Т-150К використовуваного в складі ґрунтообробних мобільних агрегатів;

глибокорозпушувач з просторовим розташуванням різальних кромок-стовб, призначений для глибокого агромеліоративного розущільнюючого обробітку орного та підорних шарів мінеральних ґрунтів. Пройшов широку господарську перевірку. Маса не перевищує 300кг, агрегатується з тракторами класу 30кН, глибина обробітку 1м. Забезпечує виконання робочого процесу в режимі деблокованого різання за всім профілем обробітку;

планчастий коток-структуроутворювач, застосовується в агрегаті з фронтальними плугами (зокрема ПФН-1,5), дозволяє покращити структурні властивості чорноземів;

технологія глибокого розущільнюючого обробітку ґрунту в міжряддях хмільників, дозволяє інтенсифікувати біологічний розвиток рослин;

розроблено ряд об’єктно-орієнтованих програмних продуктів: для комплексної багатопараметричної оцінки агроекологічних систем, оптимізації макроструктури агроеколандшафтів, прогнозування ресурсу ґрунтообробних робочих органів, моделювання напружено-деформованого стану в зонах контакту “ґрунт – робочий орган (рушій), моделювання процесу роботи ротаційних робочих ґрунтообробних органів.

Технічну новизну розробок лабораторії підтверджено п’ятьма патентами України.

Контактні телефони лабораторії:

(0412) 222-724 (Шелудченко Богдан Анатолійович)

(0412) 223-824 (Кухарець Савелій Миколайович)
Djmuzhik
Djmuzhik
Первый курс
Первый курс

Стрелец Лошадь
Сообщения : 36
Очки : 64
Дата регистрации : 2011-02-09
Возраст : 28
Откуда : Житомир

http://www.dj-muzhik.at.ua

Вернуться к началу Перейти вниз

Факультет механізації сільського господарства  Empty Re: Факультет механізації сільського господарства

Сообщение автор Саша) в Ср 9 Фев - 17:33

Прикольно))
Саша)
Саша)
Четвертый курс
Четвертый курс

Рак Овца
Сообщения : 113
Очки : 138
Дата регистрации : 2011-02-09
Возраст : 27
Откуда : Коростень

http://vkontakte.ru/sanyaklum

Вернуться к началу Перейти вниз

Факультет механізації сільського господарства  Empty Re: Факультет механізації сільського господарства

Сообщение автор Plitkarka в Ср 9 Фев - 18:04

Хоть будешь что-то знать о своем факультете))) albino
Plitkarka
Plitkarka
Второй курс
Второй курс

Рак Обезьяна
Сообщения : 61
Очки : 100
Дата регистрации : 2011-02-08
Возраст : 26
Откуда : Житомир

Вернуться к началу Перейти вниз

Факультет механізації сільського господарства  Empty Re: Факультет механізації сільського господарства

Сообщение автор Саша) в Ср 9 Фев - 19:36

Вот тольео не надо...нам пол года ето втирали на вдс
Саша)
Саша)
Четвертый курс
Четвертый курс

Рак Овца
Сообщения : 113
Очки : 138
Дата регистрации : 2011-02-09
Возраст : 27
Откуда : Коростень

http://vkontakte.ru/sanyaklum

Вернуться к началу Перейти вниз

Факультет механізації сільського господарства  Empty Re: Факультет механізації сільського господарства

Сообщение автор Александр_=) в Пн 14 Фев - 20:31

было такое...

Александр_=)
Новичек
Новичек

Водолей Овца
Сообщения : 2
Очки : 2
Дата регистрации : 2011-02-14
Возраст : 27
Откуда : Житомир

Вернуться к началу Перейти вниз

Факультет механізації сільського господарства  Empty Re: Факультет механізації сільського господарства

Сообщение автор Саша) в Пн 14 Фев - 20:37

=)
Саша)
Саша)
Четвертый курс
Четвертый курс

Рак Овца
Сообщения : 113
Очки : 138
Дата регистрации : 2011-02-09
Возраст : 27
Откуда : Коростень

http://vkontakte.ru/sanyaklum

Вернуться к началу Перейти вниз

Факультет механізації сільського господарства  Empty Re: Факультет механізації сільського господарства

Сообщение автор Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения